พวกเรามีส่วนช่วยดำเนินการกับขยะที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างไร?

ทุกท่านคงได้ข่าวในเรื่องของการลักลอบนำน้ำเสียและสารเคมีไปทิ้งตามพื้นที่รกร้าง หรือพื้นที่ของชาวบ้านในพื้นที่ต่าง ๆ กันเป็นระยะ ๆ โดยพื้นที่ที่พบนั้นก็อยู่ไม่ไกลจากเราเลย นั่นก็คือที่ อ.บางปู จ.สมุทรปราการ และที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และล่าสุดยังมีเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้น คือมีการลอบยิงผู้ใหญ่บ้านของ อ.พนมสารคาม ซึ่งทางตำรวจได้สันนิษฐานว่า น่าจะเกิดมาจากการที่ผู้ตายเป็นแกนนำต่อต้านการนำสารเคมีและกากอุตสาหกรรมมาทิ้งในพื้นที่ จนนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด

environment-goodday

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เพียงเพื่อต้องการชี้ให้เห็นว่า โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการลักลอบการนำน้ำเสียและสารเคมี รวมทั้งกากอุตสาหกรรมไปทิ้งเหล่านั้น ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม อันทำให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่รอบข้าง ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่าผู้ก่อกำเนิดมลพิษจะต้องบริหารและจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นภายในอุตสาหกรรมของตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากมลพิษที่เกิดจากกิจการของตนเอง ดังนั้น ขบวนการกำจัดขยะ น้ำเสีย สารเคมี และกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น แผนกสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการตรวจสอบประวัติของบริษัทรับกำจัดของเสียแต่ละประเภท ว่าได้รับใบอนุญาตตรงตามประเภทของของเสีย และเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่กำจัดของเสียดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่ามลพิษที่เกิดขึ้นภายในองค์กรได้ถูกกำจัดอย่างถูกต้องและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และสิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องขอความร่วมมือจากพนักงานทุกท่านในการคัดแยกประเภทของของเสียให้ถูกต้อง โดยเฉพาะของเสียอันตราย เนื่องจากคุณสมบัติที่แตกต่างกันทำให้ของเสียอันตรายแต่ละประเภทมีวิธีการกำจัดที่แตกต่างกันไปด้วย เพื่อที่จะให้ของเสียที่เกิดขึ้นของสังคมถูกนำไปกำจัดได้ถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้การร่วมมือกันในองค์กรของพวกเรา ทำให้ขยะที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชุมชนข้างเคียง … มาร่วมกันธำรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลูกหลานของพวกเราในอนาคตนะคะ

โฆษณา